Степанова Наталія Дмитрівна

Резюме

У 1999 році закінчила Вінницький державний технічний університет за спеціальністю „Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну”. Фах: інженер – будівельник.

Кандидат технічних наук з 2007 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 05.14.06 – „Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика” на тему " Гідродинаміка самозакипаючих потоків в дренажних каналах теплотехнологічних систем (1,03Mb) ".

17 січня 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теплоенергетики.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації – 7 років, в т.ч. у даному навчальному закладі – 7 років.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності:

     – з вересня 2007 року – асистент кафедри теплоенергетики Вінницького національного технічного університету;

     – з вересня 2008 року – старший викладач кафедри теплоенергетики Вінницького національного технічного університету

     – з вересня 2011 року – доцент кафедри теплоенергетики Вінницького національного технічного університету.

Має 34 публікації, з них 25 наукових та 9 навчально-методичного характеру.

 

Аккаунт у Google Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=b_XtsBYAAAAJ&hl=ru